img
Home » Chăm Sóc Vùng Kín

Chăm Sóc Vùng Kín

  • Vá màng trinh 

    Vá màng trinh 

    Mặc dù không khuyến khích, nhưng vá màng trinh là thủ thuật được rất nhiều chị em đã từng “trót trao thân” tự tin hơn để bắt đầu cuộc sống hôn nhân ho..

    Vá màng trinh 

Hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng của từng người