img
Home » Viêm Cổ Tử Cung

Viêm Cổ Tử Cung

  • Dấu hiệu bệnh viêm cổ tử cung

    Dấu hiệu bệnh viêm cổ tử cung

    Theo một nghiên cứu, khoảng ½ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và có đời sống tình dục nhiều có nguy cơ mắc viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung cũng được đán..

    Dấu hiệu bệnh viêm cổ tử cung

Hiệu quả hỗ trợ điều trị phụ thuộc vào thể trạng của từng người